Naši pastýři 1938 – 1945 vychází knižně

5.7.2017
Naši pastýři 1938 – 1945 vychází knižně

Knihu s názvem Naši pastýři 1938 – 1945 představil poslanec Miroslav Kalousek, který ji vydal vlastním nákladem a kniha je určena pro farnosti v naší zemi.. Knihu představil na Národní pouti na Velehradě biskupům českých, moravských a slezských diecézí a také za účasti náčelníka generálního štábu armádního generála Ing. Josefa Bečváře a hlavního kaplana Armády ČR plukovníka P. Jaroslava Kníchala.

Projekt Naši pastýři před třemi lety odstartovaly ostudné výroky levicových poslanců, kteří tvrdili, že klérus za druhé světové války kolaboroval s nacismem. Lež byla natolik pobuřující, že poslanec Miroslav Kalousek se skupinou dobrovolníků inicioval shromažďování jmen katolických duchovních, které nacistický režim mučil a často zavraždil.

Tato jména jsou pravidelně čtená na veřejných místech během svátku sv. Václava. K dnešnímu dni obsahuje seznam 471 jmen a stále není uzavřený. To jasně dokazuje, že žádná profesní skupina nebyla během druhé světové války tak zdecimována zločinným režimem jako katoličtí duchovní. Jména stovek těchto hrdinů vychází nyní knižně k výročí úmrtí dvou z nich: Brigádního generála Msgre. Metoděje Kubáně (5. 3. 1942, Dachau) a otce Josefa Štemberky (10. 6. 1942 Lidice).

„Je to vůbec první komplexní publikace o roli kněžích ve 2. světové válce. Dovoluji si ji vydat jako malou splátku velkému hrdinství těch, kteří sloužili lidem a jejich touze po svobodě,“ řekl Miroslav Kalousek.

První část knihy (asi 80 str.) je zaměřená na jména kněží , kteří zahynuli, byli vězněni nebo totálně nasazeni za 2. světové války. V další části je překlad knihy Donalda Crosbyho „Role katolických kaplanů v době 2. světové války“ (300 stran), která přibližuje příběhy katolických duchovních v armádě našich spojenců.

„Je to pouze velmi skromný výtisk. Chci ho ale darem zaslat každému knězi v naší zemi, aby z něj mohl čerpat a dle vlastního uvážení zveřejňovat důležitá fakta. Podaří-li se mi získat další peníze, zajistím vydání knihy doplněné o fotografické materiály i pro distribuční síť,“ dodal Miroslav Kalousek


O nás

Spolek Vojenské muzeum Loučka-Pearl Harbor je nezisková organizace, která se věnuje historii období 2. světové války. Soukromá sbírka exponátů v Loučce u Vizovic je zaměřena na historii v době 2. světové války v Loučce u Vizovic i na Zlínsku, dále útoku na Pearl Harbor (a souvislostem této události s naší vlastí), osudy kněží v době války, rolí vojenských kaplanů a životu ct. otce Emila Josefa Kapauna, amerického kněze s českými kořeny.
...číst více

Bedřich Hoffmann

Na počátku vzniku projektu Spolku Vojenské muzeum Loučka-Pearl Harbor byla kniha katolického kněze Bedřicha Hoffmanna „A kdo Vás zabije“.
Jedná se o světový unikát, kdy Bedřich Hoffmann s několika dalšími spolubratry už asi v době utrpení v Dachau shromáždil jména všech či drtivé většiny evropských duchovních – jak křesťanů, tak i muslimů, kteří prošli či zemřeli v koncentračním táboře Dachau.
...číst více

Aktuálně

P. Richard Henkes bude blahořečen

15.9.2019

Již 15. září bude v německém městě Limburgu blahořečen P. Richard Henkes, který působil v roce 1941 jako...

Čtení jmen kněží ve Staré Boleslavi

27.9.2018

V předvečer státního svátku České republiky Den české státnosti ve Staré Boleslavi byly čteny jména...

[ ^ nahoru ^ ]